Mensen

Aantoonbaar lekker

Stefan Bußmann is vleesinkoper bij Bedford. Wij spraken met hem over het herkomstbewijs en waarom de samenwerking met veehouders in de regio voor iedereen voordelen biedt.

Op het gebied van transparantie loopt Bedford voorop: via het registratienummer krijgt u alle informatie, van de teelt tot en met de slachting. Voor Stefan Bußmann is dit een vanzelfsprekendheid: “Hiermee heeft de consument de kwaliteit van onze producten zwart op wit.” Ook vanzelfsprekend: Bedford koopt uitsluitend in bij veehouders die we kennen. Dan weten we wat we krijgen – en wat de dieren krijgen: uitsluitend hoogwaardig voer. Ook dat is goed om te weten!